Arany János Irodalmi Önképzőkör

Arany János Kör

Tematika

Heti óraszám: 1 (az órákat kéthetente dupla óra formájában tartjuk).

Október

I.   Alakuló ülés

Az Arany János Kör története, működési formájának kidolgozása a 2011/2012-es tanévre, tematika ismertetése

II.     Hagyományok ápolása

Fiumei úti sírkert

Ünnepség Arany János sírjánál a Kegyeleti Múzeum meghívására

November

III.   Tudományos előadás Bolyai életéről

Előadó: Szenthe János matematikus, volt Fasori diák

IV.  Múzeumlátogatás

Szépművészeti Múzeum aktuális tárlata

December

V.     Kerekasztal-beszélgetés

Meghívott vendég Németh László lánya, Lakatosné Németh Ágnes

VI.  Közös színházlátogatás

Január

VII.      Közös színházlátogatás

VIII. Kerekasztal-beszélgetés

Irodalom és csillagászat kapcsolatáról

A tavalyi beszélgetés folytatása Zombori Ottóval

Február

IX. Mi a vers?

Olvasókör I.

A versritmus fontossága, versírási gyakorlatok

X. A szavalásról és a versfordításról

Olvasókör II.

Vendég: Mészöly Dezső író, költő, műfordító, dramaturg

Március

XI. Kerekasztal-beszélgetés

Fasori tanárok mesélnek olvasmányélményeikről

Irodalom és sport

XII. Nyelvészet, nyelvművelés

Meghívott előadó

Április

XV. Irodalmi séta

XVI. A költészet éjszakájának előkészítése

Május

XVII.      Tudományos előadás

A világ hídjai, meghívott öregdiák előadása

XVIII.    Irodalom és film kapcsolata

Filmvetítés és beszélgetés

Június

XIX.         A félév értékelése

2011. 09. 10.

Dr. Érfalvy Lívia

Fürst Design 2009