Arany János Kör

2010. szeptember 21.

Emlékülés Faludy György születésének 100. évfordulója alkalmából

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Arany János Köre 2010. szeptember 21-én szavalódélutánnal tisztelgett a Fasor egykori diákja és az önképzőkör tagja, Faludy György előtt, születésének 100. évfordulója alkalmából. Az ország evangélikus gimnáziumaiból felkészítő tanárával együtt hívtunk és vártunk iskolánkba egy-egy – Faludy költészete vagy műfordítói tevékenysége iránt érdeklődő – tanulót. Az ünnepi ülést 11:30-kor nyitottuk meg gimnáziumunk Dísztermében. A résztvevők egy szabadon választott Faludy-verssel vagy Villon-átköltéssel adózhattak a költő emlékének. A zsűri tagjai – Bauernhuber Enikő, a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa, Dr. Blénesi Éva irodalomtörténész, valamint Őze Sándorné tantárgygondozó – a három legjobb szavalót kérte fel arra, hogy a másnapi Faludy-emlékünnepségen adja elő zsűrizett szavalatát. A Nyíregyházáról, Orosházáról, Aszódról, Sopronból és Budapestről érkező diákok közül Zatkó Nikoletta, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanulója, Képe Mátyás az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziumának diákja, illetve Katona Eszter fasori szavaló képviselték a Faludy György indulásának is teret adó irodalmi önképzőkört a másnapi emlékünnepségen, ahol elsőként iskolánk igazgatója, Dr. Roncz Béla köszöntötte az egybegyűlteket.

A Magyarországi Evangélikus Egyház, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium és az Arany János Kör szervezésében megrendezett emlékünnepélyt megnyitó Szőcs Géza kulturális államtitkár ünnepi beszédében Faludy költészetének jelentőségéről beszélt, míg Blénesi Éva irodalomtörténész A humanista Faludy című tudományos előadásában tárta a hallgatóság elé a Faludy-monográfia megírása kapcsán kialakult költészetfelfogását. A költő emlékét nemcsak az elhangzó versek (Megvakulok, A vadkacsa, Ballada a senki fiáról) és a teremben kiállított – Baghet Iskander fotóművész által készített – Faludy-képek, illetve Damó István grafikusművész Faludy-grafikái idézték meg, hanem Tihanyi László előadóművész is, aki Faludy György Villon-átköltéseinek megzenésítéséből nyújtott át a hallgatóságnak egy csokorra valót. A szavalatok között Chopin Esz-dúr noktürn, valamint Cisz-mol noktürn opus posztumusz című zongoraművei csendültek fel Fehér Jenő 12. E osztályos Fasori diák előadásában.

Az ünnepi megemlékezés hátralévő részében Dr. Fabiny Tamás püspök úr beszélgetett Faludy György unokájával, Alexander Faludyval. A kerekasztal-beszélgetés az ünnepi megemlékezés legérdekesebb része volt, a költő életére és költészetének angliai fogadtatására vonatkozó kérdéseknek és a közvetlen, személyes válaszoknak köszönhetően a költő magánéletébe is betekintést nyerhettünk családtagjainak visszaemlékezésén keresztül. A költő unokái, Emily és Alexander kedvenc Faludy-versüket is felolvasták, ami igazán meghitté és személyessé tette az összejövetelt. A nyelvi akadályokat a Fasor angoltanárai hidalták át, akik fáradhatatlanul tolmácsolták vendégeinknek az elhangzó köszöntőket. Az állófogadást követően a rendezvény a Petőfi Irodalmi Múzeumban folytatódott, ahol a résztvevők megtekinthették a költő életéről „Olvass, bolyongj, szeres” címmel megrendezett emlékkiállítást.

Dr. Érfalvy Lívia

az Arany János Kör vezetője

Fürst Design 2009