Zárszó

Evangélikus Iskolák Kutató és Alkotó Tanárainak II. Konferenciája

2014. március 25.

Deák Téri Evangélikus Gimnázium

A szekcióvezetők beszámolója után nincs más hátra, mint a zárszó.

Amikor 2012 őszén Nürnbergben, a bajor-magyar testvérkapcsolati jubileumon Dr. Fabiny Tamás püspök úrnak felvetettem a kutató tanári konferencia ötletét, nem gondoltam, hogy 2014 tavaszára, a 2. találkozóra megkétszereződik a résztvevők száma, és több mint negyven előadó, közel 150 résztvevő lesz itt a konferencián. Arra se számítottam, hogy egy könyvsorozatot is útjára bocsájtunk a konferenciákon elhangzott előadások anyagából.

Ezért most - nem kis elfogódottsággal - a köszönet szava az, ami megszólal bennem.

Köszönet a találkozásért, azért, hogy ily sokan, oly sok intézményből összegyűlhettünk ezen a különleges napon. Azért, hogy a vidéki iskolákban tanító kollégák vállalták a hosszú út fáradalmait, hogy tudásukkal gazdagítsanak minket.

Köszönet azért a szellemi-lelki erőért, ami itt felhalmozódott a mai nap során, és amiből intézményeinkbe visszatérve erőt meríthetünk az oktató-nevelő munka folytatásához.

Köszönet a Jóisten áldásáért, amiért az ökumenikus szemlélet jegyében egymás értékeire, tudására tekintve lehettünk együtt a mai napon.

Köszönet, amiért a Pesti Evangélikus Egyház hajdani növendékeinek emlékét megörökítő tábla felavatása kapcsán felismerhettük, hogy a tavalyi konferenciának hagyományteremtő céllal otthont adó intézmény, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium története milyen szorosan fonódik össze az idei rendezvény házigazdájának, a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumnak a történetével.

 

És akiknek mindezért köszönetet mondunk:

Elsőként köszönöm Fabiny püspök úrnak, a rendezvény védnökének és a kezdeményezés szellemi motorjának nem szűnő támogatását.

Köszönöm Gáncs Péter elnök-püspök megtisztelő jelenlétét, aki a konferencia célkitűzését így fogalmazta meg: „a mai konferencia lehetőséget ad a tehetséges tanárok tehetséggondozására." Ilyen babérokra nem törtünk, de mindnyájan nagyon örülünk annak, hogy ezen a tudományközi konferencián előadásunkkal egymást „gondozhatjuk", tudásunkkal tanár kollégáinkat gazdagíthatjuk.

Köszönet a Nevelési és Oktatási Osztály vezetőjének, Varga Mártának, amiért felkarolta a tudós tanári konferencia ötletét, és összefogta az idei szervező munkát. Köszönöm az osztály munkatársainak - Rozs-Nagy Szilviának, Kőműves Orsolyának, Tarjánné Sólyom Ildikónak, valamint Üreginé Halász Gabriellának - a szervezésben nyújtott sok-sok segítséget, Bak Péter felnőttképzési referensnek pedig azt, hogy vállalta a jelentkezők regisztrálását, és a lelki táplálék magunkhoz vétele közben gondoskodott arról, hogy testi táplálékhoz is hozzájussunk.

Köszönet az idei rendezvény házigazdájának, a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumnak, elsősorban Gadóné Kézdy Edit igazgatónőnek, amiért befogadta a rendezvényt, valamint helyetteseinek, és az összes deák téri kollégának, akik időt és fáradságot nem kímélve mindnet megtettek a konferencia sikeréért, magukra vállalva a szervezőmunka oroszlánrészét.

Köszönöm idei szervezőtársamnak, Dr. Guóth Emilnek, hogy a házigazda képviseletében első szóra igent mondott a szervezőbizottságban való részvételre, szakmai kérdésekben is segítve munkámat. Köszönet a gimnázium diákjainak is, akik szeretettel gondoskodtak rólunk a konferencia idején.

Köszönöm a szekcióvezetők munkáját, minden kollégának a színvonalas előadást, valamint a hallgatóság megtisztelő figyelmét.

Anyagi támogatásáért a konferencia összes résztvevője nevében köszönetet mondok a Magyarországi Evangélikus Egyháznak, valamint a Nevelési és Oktatási Osztálynak.

A jövő évi találkozás reményében búcsúzom:

Erős vár a mi Istenünk!

 

Dr. Érfalvy Lívia

Fürst Design 2009