O K T A T Á S

Az Arany János Kör története

Az Arany János Kör a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium egyik legfontosabb egyesülete volt. Előzménye 1839-re nyúlik vissza, ekkor alakult ugyanis az iskolában Kis János soproni modelljét követve a Magyar Oskola, későbbi nevén Magyar Nyelvtársadalom. Az egyesület célja a magyar nyelv tanulása, versek előadása és egymás műveinek bírálata volt. 1846-tól 1862-ig valószínűleg nem működött a kör, 63-tól Magyar Önképzőkör néven szerveződik újjá, hogy az ifjak „a magyar nyelvben előadási jártasságot szerezhessenek s a magyar irodalom termékeivel barátkozhassanak”. Az ülésen szavalnak, előadásokat tartanak, és egymás teljesítményét bírálják az önképzőkör tagjai.

Az 1882-83-as tanévben veszik fel az Arany János Kör nevet, ettől kezdve évenként Arany-emlékülést tartanak. Az üléseken fokozatosan divatba jön eredeti művek bemutatása, és az érdeklődési terület is kibővül, mert megjelennek a történelmi, majd természettudományi előadások. A kiemelkedő teljesítményt érdemkönyvben örökítették meg, ezek közül kettő maradt fenn (1867-75; 1916-30). Ezekben hazánk számos szellemi kiválóságának nevével találkozhatunk.

(forrás: Gyapai Gábor: A Budapesti Evangélikus Gimnázium. Tankönyvkiadó, Bp., 1989. 80-81.)

Az újraindítás után újraszerveződő irodalmi önképzőkör legfőbb célja az irodalom iránt érdeklődő diákok összefogása, tudományos előadások és kulturális programok szervezése, kiemelt intézményi programok lebonyolítása, valamint évente egy irodalmi pályázat mentorálása.


Az Arany János Kör programjai, rendezvényei

2012. április 13.

Költészet napja a Fasorban Lackfi Jánossal

2012. február 27.

Shakespeare drámái és Verdi operái

2011. május 27.

Irodalmi séta Kosztolányi Dezső sírjához

2011. április 5.

Költészet délutánja a "kizökkent idő" jegyében

2011. február

Sakk az irodalomban - Kerekasztal beszélgetés Halász Tamással

2010. december 13.

Költők és Csillagok - Kerekasztal-beszélgetés Zombori Ottóval

2010. szeptember 21.

Emlékülés Faludy György születésének 100. évfordulója alkalmából

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium Arany János Köre 2010. szeptember 21-én szavalódélutánnal tisztelgett a Fasor egykori diákja és az önképzőkör tagja, Faludy György előtt, születésének 100. évfordulója alkalmából...


Az Arany János Kör hírei

2011. szeptember

A 2011/2012-es tanév tematikája

2011. június

Beszámoló az Arany János Kör 2010/2011-es tanévi munkájáról

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium legrégibb önképzőköre, az Arany János Irodalmi Önképzőkör a 2010/2011-es tanévben új koncepcióval folytatta az elmúlt évtizedek során kialakított önképzőköri hagyományok ápolását. Az irodalom iránt érdeklődő diákok összefogásán túl tagjai kulturális programok szervezését is vállalták, hogy megmutassák: az irodalom nem unalmas tantárgy vagy elvont tudomány, hanem mindennapjainkat átszövő élő valóság. Ezért nem csupán olvasóköri ülésekkel, hanem közös színház- és múzeumlátogatásokkal, irodalmi sétákkal, kerekasztal-beszélgetésekkel, Vers mindenkinek faliújság-rovattal és irodalmi rendezvényekkel vártuk az érdeklődőket...

feliratkozom a hírlevélre (hamarosan)

 


Fasori Hírmondó

A Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium lapja.

Legutóbb megjelent számok:

2011/2

2012/1

2012/2

2013/1

2013/2

2014/1

Fürst Design 2009