C U R R I C U L U M   V I T A E

Név: Dr. Érfalvy Lívia, szül. Győrfi Lívia

Születési hely: Kaposvár

Születési idő: 1979


Tanulmányok:

1993 - 1997: Gimnáziumi tanulmányok

Kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium

1997 -2003: Egyetemi tanulmányok

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Magyar-Német szak
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

2003 - 2006: PhD - képzés

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola
Modern magyar irodalom és irodalomelmélet műhely

2008. október: Doktori szigorlat summa cum laude minősítéssel

2009. március: Nyilvános védés summa cum laude minősítéssel


Munkahelyek:

2002 - 2006: Péleusz Nyelviskola, nyelvtanár

2006 - 2009: Óbudai Zsigmond Líceum, magyar és német szakos tanár, osztályfőnök

2009 - : Budapest - Fasori Evangélikus Gimnázium

Tanított tárgyak: magyar nyelv és irodalom, német nyelv

Betöltött munkakörök:

2009-től szaktanár és osztályfőnök

2009-2013 bajor külkapcsolati felelős

2010-2013 az Arany János Irodalmi Önképzőkör vezetője

2011-től a Fasori Hírmondó főszerkesztője

2010/2011-es és 2011/2012-es tanév: Sztehlo-ösztöndíj, mentor tanár

2011-től tanári mesterszakos hallgatók egyéni összefüggő szakmai gyakorlatának mentorálása

2011-2012 munkaközösség-vezető (Német-Latin-Neolatin Munkaközösség)

2012-2013 munkaközösség-vezető (Magyar Munkaközösség)

2013-tól igazgatóhelyettes


Nyelvismeret:

német, angol, latin, orosz


Eredmények:

2001: Kar Kiválló Hallgatója, PPKE BTK Nyelvtudományi Intézet

2003: A XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán szekciójának XX. századi magyar irodalom tagozatában elért I. helyezés

2003-2006: PhD-ösztöndíj

2010/2011-es tanév: Kőszegfalvi Beáta Emlékalapítvány - Az év tanára (Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium)

2011: Magyar Tudományos Akadémia – Pedagógus Kutatói Pályadíj

2012/2013-as tanév: Edgar Groz Alapítvány - Groz-díj (Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium)


Publikációk:

Megjelent könyv:

ÉRFALVY Lívia: Kosztolányi írásművészete. Poétikai monográfia. Veszprém: Iskolakultúra 2011. Kiadja a Gondolat Kiadó.

Megjelent tanulmányok:

GYŐRFI Lívia: A szubjektum önkeresése - Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában. In: Tudományos diákköri dolgozatok. (Pázmány Irodalmi Műhely - Opuscula Litteraria I.). Szerk. HARGITTAY Emil. Piliscsaba: PPKE BTK 2003. 97-122.

GYŐRFI Lívia: A szubjektum önkeresése - Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában. In: Szó - Elbeszélés - Metafora.Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. Szerk. HORVÁTH Kornélia, SZITÁR Katalin. Budapest: Kijárat 2003. 99-123. (másodközlés)

GYŐRFI Lívia: A motivált szójelentéstől a konvencionális megnevezésig. Kosztolányi Dezső és Friedrich Nietzsche nyelvelméletének analóg vonásai. E-text: http://www.iahs.eu/doktor/gyorfyl.html.

GYŐRFI Lívia: A tükör által születő szubjektum. Kosztolányi Dezső A játék című verséről. In: Alföld 2005/8. 88-101.

ÉRFALVY Lívia: Az önértelmezés útjai. Kosztolányi Dezső: A játék. In: Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Szerk. HORVÁTH Kornélia, SZITÁR Katalin. Bp.: Kijárat 2006. 189-208.

ÉRFALVY Lívia: A humor szerepe Kosztolányi prózájában. In: Eruditio-Educatio 2007/3. 67-73.

ÉRFALVY Lívia: Haláltudat és alkotás - A szubjektum egzisztenciális határhelyzete Kosztolányi Dezső Játék első szemüvegemmel című versében. In: Mester és Tanítvány, 2009/8. 173-182.

ÉRFALVY Lívia: Nyelviség és autopoézis: a költői önreflexió lehetőségei az Esti Kornél-versekben. In: Hagyomány és kánon. A Nyugat első száz éve. Szerk. Czetter Ibolya, Juhász Andrea, Kovács Ágnes. Savaria University Press, 2009. 96-110.

ÉRFALVY Lívia: Szövegváltozatok egy témára. (Kosztolányi Dezső: Hályogműtét, Mikszáth Kálmán: A hályog-kovács). In: Elbeszélés és prózanyelv. Szerk. Horváth Kornélia. Budapest: Ráció Kiadó, 2010 125-142.

ÉRFALVY Lívia: Motivikus párhuzamok Kosztolányi Dezső Játék első szemüvegemmel és Hajnali részegség című verseiben. In: Hajnali részegség. (A tizenkét legszebb magyar vers 6.) Szerk. Fűzfa Balázs. Szombathely: Savaria University Press 2010. 204-220.

ÉRFALVY Lívia: Kosztolányi humora. In: Szín - Közösségi Művelődés 15/4 (2010. augusztus) 64-67. (másodközlés)

ÉRFALVY Lívia: A motivált szójelentéstől a konvencionális megnevezésig. Kosztolányi Dezső és Friedrich Nietzsche nyelvelméletének analóg vonásai. In: Retorika - Irodalom - Poétika. (Pázmány Irodalmi Műhely - Tanulmányok). Szerk. Radvánszky Anikó. Piliscsaba: PPKE BTK 2010.

ÉRFALVY Lívia: Tropologikus működésmód Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő című regényében. In: Iskolakultúra 2011/4-5. 75-89.

ÉRFALVY Lívia: Egy metafora teherbírása. Vörös István: A Vörös István gép vándorévei (fejlődésregény). In: Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. Szerk. BOROS Oszkár - ÉRFALVY Lívia - HORVÁTH Kornélia. Budapest: Ráció, 2011. 314-320. (másodközlés)

ÉRFALVY Lívia: Esti Kornél és a szójátékok. Költői beszédmód Az orvos gyógyítása című novellában. Iskolakultúra 2012/4. 86-94.

ÉRFALVY Lívia: Tropologikus működésmód Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő című regényében. In: Regényművészet és íráskultúra. Szerk. Kovács Árpád, Szitár Katalin. Argumnetum, Budapest 2012, 235-253.

ÉRFALVY Lívia:  Vallomás létről és költészetről Kosztolányi Dezső: Októberi táj – In. „Az ideál mindazonáltal megőrződik”. Tanulmányok Bécsy Ágnes tiszteletére. Szerk. Horváth Kornélia – Osztroluczky Sarolta. Budapest: Gondolat, 2013. 80-85.

ÉRFALVY Lívia: Esztétikum és etikum a magyar irodalomban. In: Lelkipásztor 89. évfolyam, 2014/7. 253-255.

Megjelent tanulmánykötet:

ÉRFALVY Lívia: Kosztolányi tanulmányok, kritikák. (Az Országos Széchényi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárának kiadványa.) http://mek.oszk.hu/06500/06547/html/index.htm

Kritikák:

Rónay László: Márai Sándor. In: Vigilia 2006/5. 394-395.

Az önazonosság problémája - Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég. In: Vigilia 2008/4. 312-315.

A magyar irodalmi modernizáció poétikai sokszínűségéről - Rába György: Az ünneptől a hétköznapi ünnepek felé. Babits és a százéves Nyugat költői. In: Vigilia 2009/2. 153-154.

A versnyelv hatalma. Halmai Tamás: Versnyelvtanok. Elemző esszék kortárs versekről. In: Vigilia 2009/9. 714-715.

Egy metafora teherbírása. Vörös István: A Vörös István gép vándorévei (fejlődésregény). In: Vigilia 2010/3. 236-239.

Nyugat Népe. Tanulmányok a Nyugatról és koráról. In: Vigilia 2010/7. 554-557.

Horváth Kornélia: Irodalom, retorika, poétika. In: Vigilia 2011/2. 156-158.

„Csupán a szavak hisznek bennem”. Wacław Oszajca: Az öröm szenvedése. In: Credo 2013. 2013/2. 70-71.

A teljesség felé törekvő költészet. Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor. In: Credo 2013/4. 95-97.

Zalán Tibor: Papírváros - egy lassúdad regény, három, letarolva. In: Vigilia 2014/7. 551-552.

Könyvismertetések:

Mátyus Aliz: Kőmadár Zuglóban. In: Vigilia 2006/7. 558-559.

Péteri Pál: Róma a templomok városa. In:Vigilia 2006/9. 20.

Személyiség és változás (szerk. Horváth Kornélia, PPKE, BTK, 2004). In: Mester és Tanítvány. 2006. 11-12. szám 260-265.

Horváth Kornélia: A versről. In: Vigilia. 2007/2. 159-160.

Szávai Dorottya: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. In: Vigilia. 2007/5. 398-399.

Péteri Pál: Elmélkedések az egyházi évre In: Vigilia. 2007/9. 720.

Péteri Pál: Legyetek szentek! Az egyházi év szentjei. In: Vigilia. 2009/7. 560.

Péteri Pál: A biblia szépsége. Válogatott bibliai szövegek magyarázata. In: Vigilia 2010/4. 324.

Mátyus Aliz: El se hagy. In: Vigilia 2010/10. 799-800.

Dobai Lili: Formula pietatis. In: Vigilia 2011/4. 316.

Lackfi János: A legnehezebb kabát. In: Vigilia 2011/10. 791-792.

A Tudor-kor prédikációs gyakorlata. (Tudor-kori homíliák. Szerk. Mudriczki Judit). In: Credo 2011/3. 58-60.

Lackfi János: Élő hal. In: Vigilia 2012/1. 77-78.

Jász Attila: Isten bőre. In: Vigilia 2012/3. 238.

Péteri Pál: A Biblia szépsége II. Válogatott bibliai szövegek magyarázata.
In: Vigilia 2012/4. 320.

Mátyus Aliz: Megkésett tavasz, el se jött tél. In: Vigilia 2014/2. 158-159.


Konferenciák, előadások:

"A magyarságtudomány műhelyei"

Doktoriskolák konferenciája

Budapest, 2005. augusztus 24-25.

Az előadás címe: A motivált szójelentéstől a konvencionális megnevezésig. Kosztolányi Dezső és Friedrich Nietzsche nyelvelméletének analóg vonásai.

A megértés útjain (Irodalom- és világmagyarázatok a XXI. század elején) - Program

Nemzetközi irodalomelméleti konferencia

Szombathely, 2006. november 8-9.

Az előadás címe: Az intertextualitás mint parabázis Thomas Mann József és testvérei című regényében

Humor az irodalomban

Nemzetközi konferencia

Komárom, Selye János Egyetem 2007. április 20.

Az előadás címe: A humor szerepe Kosztolányi prózájában, plenáris előadás

Az irodalom "tudománya": a műértelmezés lehetőségei

irodalomtudományi és műértelmező workshop

A Magyar Tudomány Ünnepe - "A tudomány iskolája"című akadémiai rendezvénysorozat keretében

PPKE BTK Egyetemi Campus, 2007. november 14.

Műértelmező szeminárium - Kosztolányi Dezső: Játék első szemüvegemmel

Nyelv-Kultúra-Tudomány

Kutató tanárok interkulturális konferenciája

Pápa, 2008. február 8-9.

Az előadás címe: Kosztolányi Dezső és Friedrich Nietzsche nyelvszemléletéről

Nyugat-konferencia

Szombathely, 2008. november 6-7.

Az előadás címe: Ki beszél kihez? A lírai beszélő kérdéséről Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című versében

Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában

Nemzetközi tudományos konferencia

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

2009. november 27-28.

Az előadás címe: Egy metafora teherbírása. Vörös István: A Vörös István gép vándorévei (fejlődésregény)

Rendkívüli magyar óra Az anyanyelv hete rendezvénysorozat keretében

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium

2010. március 24.

Az előadás címe: A játék motívuma Kosztolányi Dezső írásművészetében

Hajnali részegség-konferencia

Nemzetközi konferencia

Szabadka-Újvidék, 2010. április 23-25.

Az előadás címe: Motivikus párhuzamok - Hajnali részegség; Játék első szemüvegemmel

Regényművészet és íráskultúra – Negyedik Veszprémi Regénykollokvium

Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Magyar Irodalomtudományi Tanszék

2010. szeptember 16-18.

Plenáris előadás: Tropologikus működésmód Kosztolányi Dezső Nero, a véres költő című regényében

Kosztolányi Dezső és Mikszáth Kálmán novellájának komparatisztikai elemzése.

Műelemző előadás a Tudomány Hete alkalmából

Selye János Egyetem Tanárképző Kar, Révkomárom

2011. november 8.

Kutatók éjszakája

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium

2012. szeptember 21.

Az előadás címe: Kosztolányi Dezső költői nyelvéről

A Modern Líraelméleti és Líratörténeti Kutatócsoport (MLLK) I. Konferenciája

Piliscsaba, PPKE, BTK

2013. március 22.

moderátor és előadó

Az előadás címe: Vallomás létről és költészetről (Kosztolányi Dezső: Októberi  táj)

Travesztív hagyomány a regényirodalomban

Ötödik Veszprémi Regénykollokvium

Veszprém, Pannon Egytem

2013. szeptember 19-21.

Az előadás címe: Imitáció és önazonosság Móricz Zsigmond Rokonok című művében

Az előadás anyaga

Kutatók éjszakája

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium

2013. szeptember 27.

Az előadás címe: Személyiség- és társadalomábrázolás Móricz Zsigmond Rokonok című művében

Dies Academicus

Evangélikus Hittudományi Egyetem

2014. március 27.

Az előadás címe: Esztétika és etika a magyar irodalomban

Az előadás megtekintése videón.


Konferencia szervezése

Evangélikus Iskolák Kutató Tanárainak I. Konferenciája

Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium

2013. április 23.

ötletgazda, szervező

A plenáris előadás címe: Vallomás létről és költészetről (Kosztolányi Dezső: Októberi  táj)

progam / visszhang

Evangélikus Iskolák Kutató ás Alkotó Tanárainak II. Konferenciája

Deák Téri Evangélikus Gimnázium

2014. március 25.

ötletgazda, szervező

Az előadás címe: Ekfrázis az irodalomban Wacław Oszajca költészetéből vett példákkal

Zárszó

program / visszhang


Egyéb tudományos tevékenység:

Kutatócsoport-tagság:

2002 - 2005: A szó mint trópus a költői szövegben című OTKA-pályázat keretében

2009 - 2011: Modern líraelméleti és líratörténeti kutatócsoport (PPKE BTK)

Szövegek filológiai gondozásában való részvétel:

Személyiség és változás. Szerk. HORVÁTH Kornélia. (Pázmány Irodalmi Műhely - Opuscula Litteraria II.) Piliscsaba: PPKE BTK 2004.

Vers - Ritmus - Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Szerk. HORVÁTH Kornélia, SZITÁR Katalin. Bp.: Kijárat 2006.

Szerkesztői tevékenység:

Ritmikai és retorikai tradíció a kortárs magyar lírában. Szerk. BOROS Oszkár - ÉRFALVY Lívia - HORVÁTH Kornélia. Budapest: Ráció, 2011.

A tudomány vonzásában. Evangélikus Iskolák Kutató Tanárainak I. Konferenciája (Opera Scholarum I.). Szerk. Érfalvy Lívia. Budapest: Luther Kiadó, 2014. (Megjelenés alatt).

Bizottsági tagságok:

Államvizsga bizottság – külső tag

Károli Gáspár Református Egyetem

2012. június 21-22.

Doktori bizottsági tagság – külső tag

Urbán Péter Az önreflexió mintázatai Nemes Nagy Ágnes költészetében című PhD disszertációjának nyilvános vitája

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

2013. március 1.

Államvizsga bizottság – külső tag

Károli Gáspár Református Egyetem

2013. június 19.

Fürst Design 2009