RólamKutatásOktatásPublikációkHírekLetöltésFórumFőlap
     
Név:   Érfalvy Lívia, szül. Győrfi Lívia

Születési hely:   Kaposvár

Születési idő:   1979. 02. 12.

Tanulmányok:  

1993 - 1997: Gimnáziumi tanulmányok
Kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium
érettségi vizsga kitűnő eredménnyel

1997 -2003: Egyetemi tanulmányok
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar

Magyar-Német szak
Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár
Német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

2003 - 2006: PhD képzés
Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Irodalomtudományi Doktori Iskola
Modern magyar irodalom és irodalomelmélet műhely

2008. október: doktori szigorlat summa cum laude minősítéssel

Nyilvános védés várható időpontja: 2009. március

 
Munkahely:
 

2002 - 2006: Péleusz Nyelviskola, nyelvtanár


2006-: Óbudai Zsigmond Líceum, magyar és német szakos tanár

 
Nyelvismeret:
  német felsőfok, latin középfok, angol alapfok
 
Eredmények:
  A XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán szekciójának XX. századi magyar irodalom tagozatában elért I. helyezés

PhD-ösztöndíj

 
Publikációk:
 

GYŐRFI Lívia: A szubjektum önkeresése - Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában. In: Tudományos diákköri dolgozatok. (Pázmány Irodalmi Műhely - Opuscula Litteraria I.). Szerk. HARGITTAY Emil. Piliscsaba: PPKE BTK 2003. 97-122.


GYŐRFI Lívia: A szubjektum önkeresése - Hős, elbeszélő és diszkurzív alany viszonya Kosztolányi Dezső Miklóska című novellájában. In: Szó - Elbeszélés - Metafora. Műelemzések a XX. századi magyar próza köréből. Szerk. HORVÁTH Kornélia, SZITÁR Katalin. Budapest: Kijárat 2003. 99-123. (másodközlés)


GYŐRFI Lívia: A motivált szójelentéstől a konvencionális megnevezésig. Kosztolányi Dezső és Friedrich Nietzsche nyelvelméletének analóg vonásai. E-text: http://www.iahs.eu/doktor/gyorfyl.html.


GYŐRFI Lívia: A tükör által születő szubjektum. Kosztolányi Dezső A játék című verséről. In: Alföld 2005/8. 88-101.


ÉRFALVY Lívia: Az önértelmezés útjai. Kosztolányi Dezső: A játék. In: Vers-Ritmus-Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Szerk. HORVÁTH Kornélia, SZITÁR Katalin. Bp.: Kijárat 2006. 189-208.


ÉRFALVY Lívia: A humor szerepe Kosztolányi prózájában. In: Eruditio-Educatio 2007/3 67-73.

 
Kritikák:
  Rónay László: Márai Sándor. In: Vigilia 2006/5. 394-395.
   
    Az önazonosság problémája – Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég. In: Vigilia 2008/4. 312-315.
 
Könyvismertetések:
  Mátyus Aliz: Kőmadár Zuglóban. In: Vigilia 2006/7. 558-559.
   
    Péteri Pál: Róma a templomok városa. In:Vigilia 2006/9. 720.
   
    Személyiség és változás (szerk. Horváth Kornélia, PPKE, BTK, 2004). In: Mester és Tanítvány. 2006. 11-12. szám 260-265.
   
    Horváth Kornélia: A versről. In: Vigilia. 2007/2. 159-160.
   
    Szávai Dorottya: Bűn és imádság. A Pilinszky-líra camus-i és kafkai szöveghagyományáról. In: Vigilia. 2007/5. 398-399.
   
 

Péteri Pál: Elmélkedések az egyházi évre. In: Vigilia 2007/9. 720.

 
Konferenciaelőadások:
  "A magyarságtudomány műhelyei" - Doktoriskolák konferenciája, Budapest, 2005. augusztus: A motivált szójelentéstől a konvencionális megnevezésig. Kosztolányi Dezső és Friedrich Nietzsche nyelvelméletének analóg vonásai.
   
   
A megértés útjain (Irodalom- és világmagyarázatok a XXI. század elején)
Irodalomelméleti konferencia, Szombathely, 2006. november 8-9.
Az előadás címe: Az intertextualitás mint parabázis Thomas Mann József és testvérei című regényében
Program
   
    Humor az irodalomban című konferencia
Komárom, Selye János Egyetem, 2007. április 20.
Az előadás címe: A humor szerepe Kosztolányi prózájában, plenáris előadás
   
  Az irodalom "tudománya": a műértelmezés lehetőségei
irodalomtudományi és műértelmező workshop
A Magyar Tudomány Ünnepe - "A tudomány iskolája"
című akadémiai rendezvénysorozat keretében
PPKE BTK Egyetemi Campus, 2007. november 14.
Műértelmező szeminárium - Kosztolányi Dezső: Játék első szemüvegemmel
   
    Nyelv-Kultúra-Tudomány
Interkulturális konferencia, Pápa, 2008. február 8-9.
Az előadás címe: Kosztolányi Dezső és Friedrich Nietzsche nyelvszemléletéről
   
    Nyugat-konferencia
Szombathely, 2008. november 6-7.
Az előadás címe: Ki beszél kihez? A lírai beszélő kérdéséről Kosztolányi Dezső Esti Kornél éneke című versében
 
Egyéb tudományos tevékenység:
  Kutatócsoport-tagság:

2002 - 2005: A szó mint trópus a költői szövegben című OTKA-pályázat keretében

Szövegek filológiai gondozásában való részvétel:

Személyiség és változás. Szerk. HORVÁTH Kornélia. (Pázmány Irodalmi Műhely - Opuscula Litteraria II.) Piliscsaba: PPKE BTK 2004.

Vers - Ritmus - Szubjektum. Műértelmezések a XX. századi magyar líra köréből. Szerk. HORVÁTH Kornélia, SZITÁR Katalin. Bp.: Kijárat 2006.

   
[ Az oldal tetejére ]